Puzzel Mij & Leiderschap

Wie zou dat ook al weer oppakken…?

Daar waar mensen bij elkaar komen spelen onderlinge verhoudingen altijd een rol. Wanneer het gaat om een groep of een team is daarin leiderschap nodig. Dat hoeft niet te betekenen dat iemand de leider wordt, maar wel dat duidelijk wordt hoe de mensen samen de rol van leiderschap gaan invullen. Te beginnen natuurlijk bij zelf-leiderschap.

Wanneer we met schoolteams werken, merken we regelmatig dat er geen rolduidelijkheid is. Dan kan samenwerken zomaar een energievreter worden waar leidinggevenden aan onderdoor gaan.

In onze begeleiding zoeken we naar wat het team drijft en naar hoe de rol van leiderschap wordt ingevuld. Zo mogelijk zijn we daarin preventief bezig en bouwen we aan een professionele cultuur met een positieve werksfeer.

Zo nodig kunnen we als interim of preverim helpen door tijdelijk leiderschap te bieden.

“Leiderschap begint met zelf-leiderschap en samen bouwen aan een professionele cultuur.”

Visieontwikkeling

Gaan we weer geeltjes plakken…?

De wereld is vol van visies en de meeste zijn de moeite waard om te realiseren. Toch blijft het vaak bij mooie woorden en goede intenties. In de begeleiding van een visietraject gaan we daarom verder dan de gezamenlijke ambitie. We zoeken ondersteunende overtuigingen die sterk genoeg zijn om de visie samen tot een realiteit te maken. Een creatief proces waarin we de spanning niet uit de weg gaan.

Trajecten van visie-ontwikkeling hebben iets magisch. Er is even de ruimte om verbinding te maken met drijfveren en ambities. Hiervoor zijn tal van werkvormen en modellen beschikbaar. In de voorbereiding kiezen we samen een bij jullie traject passende invulling.

Maar visie-ontwikkeling moet ook schuren. Juist door openlijk de weerstand te zoeken, krijgt een visie diepgang. Daar waar goede intenties tot consensus kunnen leiden, zijn het juist de onderliggende overtuigingen die uiteindelijk doorslaggevend zijn voor het proces. Hierin nemen wij de rol als procesbegeleider die zorgt voor ruimte om dingen te bespreken en tegelijk de vaart om samen vooruit te komen.

Ieder traject is anders en vanuit onze ervaring denken we graag met jullie mee over jullie succesfactoren voor visievorming.

Beter één visie in de hand, dan tien in de lucht.

Coaching

Dit hadden we toch afgesproken met elkaar…?

Directeur, schoolleider, intern begeleider, bestuurder of kwaliteitsmedewerker: allemaal hebben ze een rol die vraagt om leiderschap. Als leidinggevende komt er heel wat op je af en je hebt niet altijd ruimte om daarin te reflecteren op je eigen rol. Toch is het vaak je eigen persoon die onder stress je grootste kans én je grootste bedreiging is. De frisse blik van een coach kan je helpen om destructieve patronen te ontdekken. We werken hierin systeemgericht, met instrumenten als de DISC of het Stressprofiel als ondersteuning.

Jij wilt een vitale leider worden of blijven. Iemand die met passie leiding geeft aan het team. Maar misschien is dat niet hoe jij je werk momenteel ervaart. In een persoonlijk gesprek kunnen we in kaart brengen wat er speelt en welke aanknopingspunten er zijn om weer in ’the lead’ te komen.

De begeleiding kan gaan over operationele zaken als besluitvorming, communicatie, verandering en conflicthantering. Meestal gaat het ook over jou en wat jou ten diepste drijft. Je komt jezelf tegen als het lastig wordt en onder stress val je misschien terug op ‘oude’ patronen. De DISC kan daarbij een spiegel zijn die je helpt om jezelf en anderen beter te begrijpen. Het Stressprofiel kan je helpen om te ontdekken wat bij jou stress veroorzaakt en wat voor jou de beste manier is om daarmee om te gaan.

“Leiderschap vraagt om reflectie en groei. Ontdek je kracht met coaching.”

Interim

Die ouders hebben een punt…

Wij bieden een passende oplossing als interim-schoolleider op scholen waar direct aandacht nodig is voor kwaliteit (ontwikkeling en resultaten) en relaties (team en ouders). We zijn in staat ons snel een beeld te vormen van de schoolsituatie en de (onderliggende) patronen. Samen met het team bouwen we aan goed onderwijs en passende resultaten. Onze communicatie is helder en zakelijk op de inhoud en begripvol op de persoon.

Een andere rol waarin wij die bij ons past is die van interim-kwaliteitsmedewerker. Tijdens een interim-periode zorgen we dat de kwaliteitsprocessen goed blijven lopen. Tegelijkertijd registreren we waar verbetermogelijkheden zijn in de interne processen, de aansturing en de positie van de kwaliteitsmedewerker. Zo wordt een interim-periode meer dan ‘op de winkel passen’.

“Interim-leiderschap voor directe aandacht aan kwaliteit en relaties in het onderwijs.”

Preverim

Als we het nu niet doen, zijn we straks zo weer een jaar verder…

We zouden er voor moeten zorgen dat ‘interims’ niet nodig zijn. Het is veel beter te investeren in toerusting en begeleiding van schoolleiders. Als interim kom je vaak te laat en is er al veel kapot gegaan. Dat geeft zoveel pijn en frustraties die helemaal niet passen bij werken in ons mooie onderwijs. We hebben al zo vaak gedacht: had ons toch een jaar eerder ingeroepen, dan hadden we het samen zoveel mooier kunnen maken. Een win-win-situatie die uiteindelijk ook veel kosten had kunnen besparen.

In plaats van ‘interim’ worden we daarom liever ingezet als ‘preverim’. Net als een zeilinstructeur komen we bij storm aan boord en helpen we de schoolleider en het team om samen de juiste koers te vinden of vast te houden. Hoe anders had het er dan nú uitgezien…

Een mooie manier om gebruik te maken van onze expertise is een begeleidingsgesprek. Daarbij breng en we samen met de schoolleiding in een gesprek de sterkten en zwakten in beeld en geven we waardevolle adviezen om daarin de juiste dingen te doen.

“Vroegtijdige investering in leiderschapsontwikkeling voorkomt de behoefte aan interim-oplossingen.”

Verder praten over Leiderschap

Fijn om even te klankborden…

Deze website geeft je een eerste indruk van waar Puzzel Mij voor staat. Vanuit het motto Kwaliteit is mensenwerk! werken wij aan onderwijskwaliteit, onderwijskundig leiderschap en sterke teams. Neem contact met ons op om te ontdekken wat we daarin voor jouw school/organisatie kunnen betekenen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Kwaliteit is mensenwerk!