Puzzel Mij & Onderwijs

Dit is toch waar we het voor doen…?!

Onderwijs is een werkomgeving waarin ontwikkeling en groei centraal staan in een context van kennis en hoge verwachtingen. Een heerlijke omgeving om te werken, tenminste… als je dit met elkaar goed vormgeeft. Wij weten uit ervaring dát dit kan en hebben ook de voorbeelden van hóe dit kan.

Maar er is NIETS wat ALTIJD werkt voor IEDEREEN. Dat betekent dat iedere schoolomgeving vraagt om het gericht passend maken van waarvan we weten dat het meestal werkt. Dat doen we bijvoorbeeld met scholen in het traject Passende Routes Online, maar ook in andere vormen van begeleiding en training.

Wij geloven dat het wél kan en dat iedereen in het onderwijs door hoge verwachtingen het verschil kan maken voor leerlingen. Zo werken we samen aan de beste kansen voor iedere leerling. En om dat te realiseren is teamwerk nodig en een werkomgeving waarin leraren zich als professionals ontwikkelen in sterk handelen.

“Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.” – Nelson Mandela

Passende Routes Online

Natuurlijk geven we ieder kind gelijke kansen, toch…?

De Passende Routes Online vormen een integrale aanpak voor het vanuit hoge verwachtingen passend maken van het onderwijs in het primair onderwijs. Het traject bestaat uit drie fases die samen leiden tot een op de populatie afgestemd doorgaand ontwikkelproces.

Eerst wordt er gekeken naar het ‘interne beeld’ dat de leerkrachten hebben wij de leerlingen. Daarmee komt ieder kind in beeld. Daarna worden doorgaande ‘routes’ door het onderwijs vormgegeven op basis van de schoolvisie. Zo ontstaat voor ieder kind een passende aanpak. Door vanuit hoge verwachtingen doelgericht te werken aan een doelniveau, bereikt ieder kind passende resultaten. De kracht van de werkwijze ligt in de gezamenlijke ambities en schoolbrede aanpak, want dit doen we samen als team.

De eigen online omgeving Passende Routes Online maakt het mogelijk processen overzichtelijk en doelgericht te doorlopen en het dashboard geeft inzicht in wat er wordt bereikt.

“Samenwerking is de sleutel tot succes in het onderwijs, waarin we vanuit gedeelde ambities en een gezamenlijke aanpak ieder kind de beste kansen willen bieden.”

Onderwijsbegeleiding

Dit kunnen we nu niet half doen…

Met onze jarenlange ervaring in het onderwijs al leraar, schoolleider, kwaliteitsmedewerker, bestuursadviseur en trainer kunnen we scholen goed helpen in het effectief inrichten van hun onderwijs. In een intakegesprek met de schoolleiding wordt de schoolsituatie besproken en de ondersteuningsbehoefte van de schoolleiding.

Dit kan gaan over alle thema’s die behoren tot het vakgebied van de leraar, de schoolleider, de kwaliteitsmedewerker of de onderwijskundige kant van de rol van bestuurder. Onze manier van kijken en bevragen maakt dat nieuwe inzichten ontstaan. Deze kunnen aanleiding zijn voor vervolgbegeleiding. Dit kan zijn op het gebied van onderwijs, bijvoorbeeld door training. Dit kan zijn op het gebied van leiderschap, bijvoorbeeld door coaching. Het kan ook zijn op het gebied van teamontwikkeling, bijvoorbeeld door systeemgericht werken.

“Ervaring is de beste leermeester. Wij ondersteunen scholen in het effectief vormgeven van hun onderwijs, leiderschap en teamontwikkeling.”

Training

Dit zou routine moeten worden…

Al meer dan tien jaar verzorgen wij trainingen aan schoolteams, directeuren, intern begeleiders en kwaliteitsmedewerkers. Deze trainingen richten zich op onderwijskwaliteit, leiderschap en teamontwikkeling.

Wat betreft de onderwijstrainingen gaat het o.a. om de onderdelen van de Passende Routes Online, de masterclass Hoge verwachtingen en Passende resultaten. Verder trainingen rond leskwaliteit, de opbouw van het lesrooster en het organiseren van passende uitdaging en ondersteuning.

Een geheel eigen invulling hebben de trainingen rond het stellen van (school)ambities en het analyseren van onderwijsresultaten. In deze trainingen kan ook een verdieping in het werken met ParnasSys worden opgenomen.

Voor alle trainingen geldt dat deze op maat worden gemaakt voor de school of organisatie waarin ze worden aangeboden. In onze trainingen nemen we steeds dat mee waarvan we uit onderzoek weten dat het werkt.

“Al meer dan een decennium maatwerktrainingen voor onderwijskwaliteit, leiderschap en teamontwikkeling.”

Kwaliteit

We moeten nu die professionaliseringsslag maken…

Onderwijskwaliteit is echt ons thema, zowel wat betreft het professioneel handelen, het waarderingskader van de onderwijsinspectie en het kijken naar de opbrengsten van het onderwijs. Wij kijken en denken mee op schoolniveau of bovenschools.

Vanuit onze jarenlange ervaring zien we snel welke patronen helpend zijn en welke mogelijk belemmerend werken. Door op een andere manier naar resultaten te kijken ontstaan nieuwe perspectieven. We houden dat zo eenvoudige mogelijk. Analyseren van resultaten vraagt om inhoudelijke kennis en doorgaande lijnen in de verantwoording.

Daar waar kwaliteit gaat over professioneel handelen of onderwijsresultaten wordt dit aangeboden vanuit Puzzel Mij. Daar waar kwaliteit gaat over het waarderingskader van de inspectie is dit ondergebracht in het traject Waardeer je kwaliteit. Sinds 2022 is Waardeer je kwaliteit een zelfstandig bedrijf van Arjo de Groot, Marco König en Jelle Admiraal. Vanuit dit bedrijf wordt onder andere de training Waarderingskader in de vingers en het bijbehorende spel aangeboden.

“Expertise in onderwijskwaliteit biedt inzicht en begeleiding voor continue ontwikkeling en verbetering.”

Verder praten over Onderwijs

Fijn om even te klankborden…

Deze website geeft je een eerste indruk van waar Puzzel Mij voor staat. Vanuit het motto Kwaliteit is mensenwerk! werken wij aan onderwijskwaliteit, onderwijskundig leiderschap en sterke teams. Neem contact met ons op om te ontdekken wat we daarin voor jouw school/organisatie kunnen betekenen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Kwaliteit is mensenwerk!