Puzzel Mij & Teams

Wat we zo graag willen; en de realiteit…

Werken in het onderwijs is mooi. Misschien wel vooral omdat het een plaats is waar zoveel mensen samen komen. Wij worden warm van de interactie, de dynamiek en de groepsprocessen die dat met zich meebrengt. Uitgaand van de positieve bedoeling van de ander kunnen mensen zoveel voor elkaar betekenen. En tegelijkertijd is de realiteit dat dit niet altijd lukt.

Waarom het niet vanzelf gaat; en wat wat dan helpt…

Op deze pagina vertellen we hoe wij werken aan hoe teams komen tot effectieve samenwerkingspatronen. Soms te beginnen bij het team als geheel, soms te beginnen bij de individuele onderwijsprofessional. Lees hieronder over onze systeemgerichte aanpak, het werken met de DISC, onderwijs als teamsport en het bouwen aan een sterke leercultuur.

“In het onderwijs schuilt de toekomst van de wereld.” – Helen Caldicott

Systeemgericht

Zoiets sluipt er nou eenmaal makkelijk in…

Systeemgericht werken binnen onderwijsteams richt zich op het begrijpen en aanpakken van de complexe interacties en patronen binnen het ’teamsysteem’. Dit omvat niet alleen de dynamiek tussen leraren, maar ook de relaties met leerlingen, ouders, schoolleiders.

Door systeemgericht te werken, erkennen onderwijsteams dat problemen en uitdagingen vaak dieper liggen dan alleen individuele gedragingen. Ze begrijpen dat deze voortkomen uit bredere systemische patronen en structuren die invloed hebben op het functioneren van de school als geheel.

Een kernaspect van systeemgericht werken is het identificeren van deze patronen en het onderzoeken van de onderliggende oorzaken ervan. Dit kan inhouden dat onderwijsteams samen reflecteren op hun eigen interacties, communicatie en besluitvormingsprocessen om te begrijpen hoe deze het functioneren van de school beïnvloeden.

Dat moeilijke gesprek aangaan: eerst eng, daarna bevrijdend…

Het uiteindelijke doel van systeemgericht werken is om een gezonde, veerkrachtige en ondersteunende schoolcultuur te creëren waarin alle betrokkenen kunnen gedijen. Door samen te werken aan het begrijpen en aanpakken van systemische patronen, kunnen onderwijsteams de onderwijskwaliteit verbeteren en een omgeving creëren waarin elke leerling maximaal tot leren komt.

“Door systeemgericht te werken, ontdekken onderwijsteams de diepere dynamieken voor groei.” – Margaret Wheatley

Jezelf en anderen beter begrijpen

Je neemt nou eenmaal ook jezelf mee…

In begeleiding rond persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling kan het helpend zijn om gebruik te maken van het DISC-persoonlijkheidsprofiel, het Stressprofiel, het Functieprofiel of het model voor Leren & Veranderen. Een traject kan meer diepgang krijgen door het afnemen van een online-test. De rapportage die je daarna ontvangt is een spiegel die je helpt op jezelf te reflecteren. De DISC geeft je concrete handvatten om te werken aan je persoonlijkheid en je relaties met anderen. De basis is steeds het voorkeursgedrag, de overtuigingen die daaronder liggen en het gedrag dat dat oproept bij anderen. Aanvullend kan ook de module Leiderschap worden afgenomen.

Wij geloven niet in hokjes en mensen met kleurtjes, maar gebruiken de DISC als een dynamisch contextueel feedback instrument.

* De DISC geeft feedback op je gedrag en je persoonlijkheidsontwikkeling.

* De DISC is dynamisch waardoor het mogelijk is om lange termijn ontwikkeling te meten.

* De DISC is contextueel waardoor het mogelijk is om te focussen op bijvoorbeeld de werksituatie.

* De DISC is een instrument en niet hokje waar je in zou moeten passen…

Ik ben nu milder naar mezelf én naar anderen.

Onderwijs is teamsport

Gelijke kansen, die kop je niet zomaar in…

In onze schoolbegeleiding hebben we afgelopen jaren vaak gewerkt met een model van een voetbalveld met daarop een team van professionals. Hoe komen leerlingen onze wedstrijd binnen? Hoe zorgen jullie samen voor een doorgaande lijn? En wat mogen jullie daarin als team van elkaar verwachten? In de praktijk zijn er vaak meer aannames dan concrete afspraken. Daardoor leidt je als team ‘balverlies’.

In het traject ‘onderwijs is teamsport’ kijken we naar de zichtbare bovenlaag van de doorgaande lijn in het onderwijs. We kijken daaronder naar de laag van cultuur en samenwerking die deze doorgaande lijn al dan niet succesvol maakt. Waar nodig kijken we ook naar de laag van de persoonlijke overtuigingen en onderlinge interactie. Zo komen we door teamcoaching tot teamontwikkeling. Samen meer resultaat en een beter proces.

Wanneer we het hebben over gelijk kansen, dan mag jullie samenwerking toch niet de reden zijn dat kinderen deze kansen missen?

Teamwerk is als een puzzel: er zijn veel verschillende stukjes en het is de kunst er één geheel van te maken.

Sterke leercultuur

Wéér veranderen, of: blijven léren…?

Kinderen maximaal laten leren betekent voor een team ook dagelijks in de leerstand staan. Het leren van nieuwe kennis en vaardigheden en het werken vanuit een open houding kunnen zo wel heerlijk als intensief zijn (en soms heerlijk intensief…). Binnen een team zullen er verschillen zijn in de manier waarop teamleden omgaan met processen van leren en veranderen.

Processen van leren en veranderen kunnen stressvolle situaties opleveren binnen teams. Daarbij is het belangrijk om met elkaar verbonden te zijn. Jezelf en elkaar begrijpen is dan een belangrijke factor. Vanuit het persolog model voor Leren & Veranderen kijken we in de spiegel van hoe deze processen individueel verlopen. Van daaruit kijken we wat dit doet met het team. Leren kan de teamcultuur enorm versterken of de bestaande teamcultuur breken.

Wie snel wil reizen, reist alleen. Wie ver wil reizen, reist samen.

Verder praten over Teams

Fijn om even te klankborden …

Deze website geeft je een eerste indruk van waar Puzzel Mij voor staat. Vanuit het motto Kwaliteit is mensenwerk! werken wij aan onderwijskwaliteit, onderwijskundig leiderschap en sterke teams. Neem contact met ons op om te ontdekken wat we daarin voor jouw school/organisatie kunnen betekenen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Kwaliteit is mensenwerk!